โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)

Banpasang School

หน้าแรก               ข้อมูลพื้นฐาน               ฝ่ายงาน               ข่าวประกาศ               ITA2566               ติดต่อโรงเรียน               Q&A

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

🟢 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง​ 🟢

Facebook
Link

ติดต่อโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)

87 หมู่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย

โทร : 053-771766

โทรสาร : 053-771766

ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.

E-Mail : banpasang@gmail.com